8 stron

Zestaw zawiera:

  • 12 tabliczek z wzorami graficznymi
  • 10 kart z równymi konfiguracjami znaków graficznych

Zadaniem nauczyciela/rodzica jest wskazanie jednego z 12-tu znaków graficznych.

Zadaniem dziecka jest odszukanie wskazanego znaku graficznego na karcie oraz nakreślenie go po śladzie.

Pobieranie PDF-ów jest dostępne dla zalogowanych użytkowników, posiadających aktywny pakiet.

Opis

znak graficzny, znaki graficzne, motoryka mała, terapia ręki, ćwiczenie dłoni, grafomotoryka, pisanie po śladzie, pisanie po linii, loteryjka. znaki graficzne grafomotoryka