Zadaniem dziecka jest wycięcie poszczególnych elementów oraz sklejenie według podanego wzoru.

 

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

zając, zwierzęta, las, przyroda, natura