3 strony

Zadaniem dziecka jest zaznaczenie (poprzez, np. przypięcie klamerki, ułożenie kamyka, przyklejenia kulki plasteliny) cyfry będącej poprawnym wynikiem odejmowania.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

zając, Wielkanoc, wiosna, odejmowanie, cyfra, cyfry, odejmowanie i dodawanie do 10