Zadaniem dziecka jest wycięcie wszystkich elementów oraz sklejenie ich według wzoru podanego w okienku.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

wiosna, ogród, żaba, żabka, żaby, żabki, staw, jezioro, rzeka, dzień żaby, kolor, kolory, wycinanki karty pracy