Zadaniem dziecka jest pokolorowanie na dany kolor tylu serduszek ile określa cyfra na kolorowym serduszku.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

walentynki, miłość, serce, serca, serduszko, zabawa, kolor, kolory, kolorowanie, liczenie, cyfra, cyfry, Walentynki pomoce dydaktyczne