Zadaniem dziecka jest oderwanie jednego z pasków ze szlaczkiem oraz poprowadzenie linii według śladu.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

szlaczek, szlaczki, wydzieranka, Szlaczki wydzieranka grafomotoryka