Karta do ćwiczeń grafomotorycznych

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

Zadaniem dziecka jest poprowadzenie kreski po zaznaczonym śladzie. (wiosna, kwiaty, krokus, żonkil, hiacynt, tulipan, przebiśnieg)