Karta do ćwiczeń grafomotorycznych 

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

Zadaniem dziecka jest poprowadzenie linii według podanego wzoru. linia, szlaczek, wzór, kratka, ćwiczenia grafomotoryczne przykłady