Zadaniem dziecka jest połączenie myszki z plastrem sera z liczbą dziurek odpowiadającą cyfrze na tabliczce myszki.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

mysz, ser, dziura, cyfra