Zadaniem dziecka jest wycięcie wszystkich elementów oraz sklejenie ich według wzoru podanego w okienku.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

miś, niedźwiadek, niedźwiedź, pluszowy, maskotka, dzień pluszowego misia, zabawka, zabawa, wycinanki dla przedszkolaka