Zadaniem dziecka jest wycięcie poszczególnych elementów oraz sklejenie według podanego wzoru.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

lis, zwierzęta, las, jesień, przyroda, natura