2 strony

Zadaniem dziecka jest ułożenie ptaszków według wzoru podanego na wylosowanej karcie.

El kit incluye:

  • 1 tablero
  • 6 ilustracji ptaszków
  • 22 karty z wzorami do układania 
Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

zima, ptak, ptaszek, ptaki, ptaszki, karmnik, dokarmianie ptaków, śnieg, mróz, lewopółkulowe, dokarmianie ptaków pomoce