Zadaniem dziecka jest przeliczenie jabłek w zbiorach oraz wpisanie odpowiedniej cyfry do okienka.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

jeż, jabłko, jesień, las, sad, kolory, nauka liczenia do 10 karty pracy