Zadaniem dziecka jest pokolorowanie tylu jabłek ile wskazuje cyfra w pierwszym jabłku.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

jabłko, jabłka, owoc, owoce, jesień, sad, drzewo, cyfra, cyfry, Materiały dla nauczycieli przedszkola pdf