Zadaniem dziecka jest wycięcie wszystkich elementów oraz sklejenie ich według wzoru podanego w okienku.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

Indianin, preria, tipi, pióropusz, wycinanki do druku pdf przedszkole