Zadaniem dziecka jest otoczenie ilustracji pętelką w danym kolorze.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

woda, kropla, krople, dzień wody,, żywioł, kran, Dzień wody – karty pracy