Zadaniem dziecka jest wycięcie wszystkich elementów oraz sklejenie ich według wzoru podanego w okienku.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

Polska, święto Niepodległości, Polak, Polka, flaga, godło, orzeł biały, bielik, hymn polski, kotylion, dzień niepodległości karty pracy