Zadaniem dziecka jest zaznaczenie dwóch kropek w takim samym kolorze. Kropki należy zaznaczać według wzoru podanego na górze kartki.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

kropka, kropki, kolor, kolory, cyfra, liczenie, wykreślanka, para, matematyka karty pracy przedszkole