Úkolem dítěte je najít prvky stejného typu, spočítat je, napsat tolik teček, kolik je prvků v modré tabulce, a napsat číslo odpovídající počtu prvků v zelené tabulce.

Pobieranie PDF-ów jest dostępne dla zalogowanych użytkowników, posiadających aktywny pakiet.

Popis

zima, mráz, svátky, rukavice, rukavice, barva, barvy, číslice, čísla, Matematické počítání v rukavicích pdf