Zadaniem dziecka jest pokolorowanie odpowiednich pól według zasad symetrii.

PDF downloading is available for logged in users, owning an active package.

Description

symetria, ćwiczenia lewopółkulowe, kolorowanie, kolorowanka, potworek, potworki, ufo, ufoludek, ufoludki, kosmos, statek kosmiczny, symetria zielony plansze edukacyjne