Zadaniem dziecka jest wycięcie okienek z obrazkami oraz wklejenie ich do niebieskiej tabeli według wzoru podanego w tabeli żółtej.

PDF downloading is available for logged in users, owning an active package.

Description

zima, mróz, ferie, rękawiczka, rękawiczki, lewopółkulowe, Ćwiczenia lewopółkulowe zimowe rękawiczki