Zadaniem dziecka jest pokolorowanie elementów w okienkach według podanego kodu.

PDF downloading is available for logged in users, owning an active package.

Description

zima, mróz, ferie, rękawiczka, rękawiczki, kod, zima rękawiczki karta pracy