The child’s task is to draw a line from the illustration to its shadow.

Pobieranie PDF-ów jest dostępne dla zalogowanych użytkowników, posiadających aktywny pakiet.

Opis

transport, means of transport, communication, road, roadway, highway, street, traffic, car, auto, plane, helicopter, helicopter, ship, submarine, sailboat, boat, yacht, submarine, truck, bus, bus, van, tram , train, journey, trip, shadow, shadows,Free worksheets kindergarten