Zadaniem dziecka jest poprowadzeni linii (zaczynając od czerwonej kropki) według strzałek podanych poniżej planszy. W ten sposób dziecko rozwikła zagadkę- do którego karmnika poleci ptaszek?

PDF downloading is available for logged in users, owning an active package.

Description

ptak, ptaki, ptaszki, wróbel, wróbelek, wróble, sikorka, sikorki, gil, zima, karmnik, kod, karty pracy strzałki zimowe pdf