„Shapes” illustrations

Pobieranie PDF-ów jest dostępne dla zalogowanych użytkowników, posiadających aktywny pakiet.

Opis

Illustrations of shapes: circle, square, rectangle, triangle.

shape, circle, triangle, rectangle, square, pizza, plate, button, tire, cheese, window, pillow, block, chocolate, telephone, door, board, tent, road sign, watermelon