Zadaniem dziecka jest poprowadzenie linii po śladzie.

PDF downloading is available for logged in users, owning an active package.

Description

bocian, Dzień bociana, wiosna, łąka, staw, rzeka, żaba, gniazdo, jajo, jajko, ptak, szlaczek, szlaczki, Rysowanie po śladzie PDF przedszkole