The child’s task is to color as many chestnuts as indicated by the number.

Pobieranie PDF-ów jest dostępne dla zalogowanych użytkowników, posiadających aktywny pakiet.

Opis

autumn, forest, tree, chestnut, chestnut, chestnuts, digit, numbers,counting chestnuts worksheets