2 strony, pol.

Zadaniem dziecka jest dopasowanie dolnej części wyrazu do górnej oraz odczytanie wyrazu.

El kit incluye:

  • 1 planszę z tabelkami
  • 1 tabla de cortar con elementos para recortar
Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

wyraz, słowo, sylaba, litera, utrwalanie liter ćwiczenia