3 strony

Zadaniem dziecka jest ułożenie tylu żetonów z ilustracjami ile wskazuje cyfra umieszczona na środku.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

woda, dzień wody, kropla, krople, żywioł, żywioły, deszcz, kran, cyfra, cyfry, cyfry w kole karty pracy