Karta pracy – programowanie.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

Zadanie usprawniające umiejętność programowania. (ulica, droga, samochód, miasto, las, góry, wieś, rzeka, parking, podróż)