Zadaniem dziecka jest poprowadzenie linii po śladzie oraz samodzielnie.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

grafomotoryka, szlaczek, wzór, linia, kreska, kształt, pizza, koło, balon, balonik, owal, elipsa, słońce, niebo, lato, pogoda, grafomotoryka pdf karty pracy