Zadaniem dziecka jest przeliczenie żaglówek w danym zbiorze oraz wpisanie wyniku w odpowiednim okienku.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

żaglówka, łódka, regaty, żagiel, wiatr, woda, jezioro, morze, ocean, matematyka przedszkolna karty pracy