Zadaniem dziecka jest dorysowanie połowy płatka śniegu według zasad symetrii.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

śnieg, płatek, zima, mróz, sanki, ferie, narty, bałwan, śnieżki, zimowe karty pracy pdf