Zadaniem dziecka jest wycięcie i przyklejenie płatków śniegu. Należy dopasować wycięte płatki do płatków w tabeli tak by utworzyły pary jednakowych płatków.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

śnieg, płatek, zima, mróz, sanki, ferie, narty, bałwan, śnieżki, dopasowywanie kształtów i elementów