Zadaniem dziecka jest poprowadzenie linii po śladzie oraz samodzielnie.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

litera, pisanie, liniatura, linia, kreska, Szlaczki literopodobne do wydruku