Zadaniem dziecka jest poprowadzeni linii (zaczynając od czerwonej kropki) według strzałek podanych poniżej planszy. W ten sposób dziecko rozwikła zagadkę – Co czego dotrze pirat?

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

pirata, barco, navío, océano, mar, isla, tesoro, cofre del tesoro, monedas, oro, ancla, bomba, rueda del timón, timón, loro, espada, sable, bandera pirata, color, colores, strzałki do celu karty pracy