Zadaniem dziecka jest wycięcie wszystkich elementów oraz sklejenie ich według wzoru podanego w okienku.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

pingwin, biegun, zima, śnieg, mróz, lód, zwierzęta, przyroda, natura, nożyczki, ćwiczenia lewopółkulowe