Zadaniem dziecka jest poprowadzenie linii od ilustracji do jej cienia.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

ogród, rabatka, grządka, roślina, rośliny, kwiat, kwiaty, ogrodnik, wiosna, konewka, grabie, grabki, łopatka, rękawiczka, rękawiczki, kalosz, kalosze, doniczka, doniczki, nasiona, widły, cienie, Narzędzia ogrodnicze dla dzieci karty pracy