pol.

Zadaniem dziecka jest wycięcie szablonu oraz narysowanie własnej rodziny.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

Dzień mamy, dzień taty, mama, tata, rodzina, dom, członkowie rodziny, portret rodzinny, mój dom, członkowie rodziny karty pracy