Karta do ćwiczeń grafomotorycznych

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

Zadaniem dziecka jest poprowadzenie kreski po zaznaczonym śladzie. (miś, niedźwiedź, zima, sweter, czapka)