Zadaniem dziecka jest odszukanie i przeliczenie prezentów w danym zbiorze. Następnie należy zaznaczyć w tabeli tyle okienek ile jest prezentów w danej grupie.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

Św. Mikołaj, Mikołajki, prezent, prezenty, liczenie, cyfry, świąteczne karty pracy