4 strony, pol.

Każdą z kart zależy wyciąć wzdłuż przerywanej linii oraz zagiąć wzdłuż linii ciągłej. Zadaniem dziecka jest zasłonięcie wybranych liter w taki sposób by zostały tylko litery składające się w wyraz (nazwa ilustracji).

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

litera, litery, czytanie, głoska, głoski, wyraz, słowo, litery do zakrycia karty pracy