Zadaniem dziecka jest poprowadzenie linii od czerwonej kropki do kolejnych według kodu podanego w ramce.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

kropki, kolory, linia, znaczki