Zadaniem dziecka jest wycięcie wszystkich elementów oraz sklejenie ich według wzoru podanego w okienku.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

kot, farma, gospodarstwo, wieś, rolnik, zwierzęta, przyroda, natura, mleko, nożyczki