2 strony

El kit incluye:

  • 1 planszę z ilustracją stanowiska na kosze oraz 5 koszami w różnych kolorach
  • 1 tablero con instrucciones para los dados

Principios:

Każde z dzieci otrzymuje stanowisko na kosze oraz komplet koszy. W widocznym miejscu należy umieścić instrukcję przedstawiającą warianty kostki do gry z przypisanymi do nich ilustracjami. Każde z dzieci po kolei rzuca kostką, jeśli wylosuje:

  • jedno oczko – układa kosz w kolorze brązowym
  • dos mallas -  układa kosz w kolorze niebieskim 
  • trzy oczka – układa kosz w kolorze czerwonym
  • cuatro mallas -  układa kosz w kolorze żółtym
  • pięć oczek- układa kosz w kolorze zielonym
  • sześć oczek – traci wszystkie uzbierane wcześniej kosze i zaczyna od nowa.

Gra trwa tak długo aż pierwsze z dzieci zbierze wszystkie kosze.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

dzień ziemi, kosz, kosze na śmieci, śmieci, sprzątanie świata, ekologia, przyroda, natura, środowisko, recykling, fichas de segregación de residuos