Karta do ćwiczeń grafomotorycznych. Zadaniem dziecka jest poprowadzenie linii według podanego wzoru.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

linia, szlaczek, wzór, kratka, Układanki lewopółkulowe do druku pdf