Zadaniem dziecka jest poprowadzenie linii po ścieżkach w taki sposób by doprowadzić robaka do jabłka.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

jabłko, jabłka, owoc, owoce, jesień, sad, drzewo, labirynt, Układanki lewopółkulowe przedszkole