Zadaniem dziecka jest wycięcie wszystkich elementów oraz sklejenie ich według wzoru podanego w okienku.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

foka, biegun, zima, śnieg, mróz, lód, zwierzęta, przyroda, natura, nożyczki, kolorowe wycinanki do druku