3 strony

Zestaw ilustracji przedstawiających zwierzęta gospodarskie: krowa, owca, świnia, kura, kogut, pies, kot. Zestaw zawiera 3 plansze.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

farma, gospodarstwo, wieś, gospodarz, rolnik, farmer, zagroda, pastwisko, krowa, koń, świnia, owca, kot, pies, kura, kogut, wieś ilustracje zwierząt do druku