Zadaniem dziecka jest przeliczenie składników na pizzy oraz zaznaczenie odpowiedniej liczby okienek w tabeli.

Los archivos PDF están disponibles en idioma y en formato PDF.

Descripción

pizza, dzień pizzy, pizzeria, kucharz, kuchnia, restauracja, liczenie, Dzień Pizzy zabawy matematyczne